Ringversuche

Teilnahmezertifikate

2021


2021 Zertifikat Ringversuch CD117 IHC-12021 Zertifikat Ringversuch CD117 IHC-2

Ringversuch Mammakarzinom HER2 ISH 7-2021-s1Ringversuch Mammakarzinom HER2 ISH 7-2021-s2


2020


2020 Zertifikat&Auswertung Keratine Prostata s-12020 Zertifikat&Auswertung Keratine Prostata s-22020 Zertifikat&Auswertung Keratine Prostata s-3

2020 Zertifikat&Auswertung Keratine Prostata s-42020 Zertifikat&Auswertung Keratine Prostata s-52020 Zertifikat&Auswertung Keratine Prostata s-6

2020 Zertifikat&Auswertung Keratine Prostata s-7

2020 Zertifikat&Auswertung Lymphome s-12020 Zertifikat&Auswertung Lymphome s-22020 Zertifikat&Auswertung Lymphome s-3

2020 Zertifikat&Auswertung Lymphome s-42020 Zertifikat&Auswertung Lymphome s-52020 Zertifikat&Auswertung Lymphome s-6

2020 Zertifikat&Auswertung Lymphome s-72020 Zertifikat&Auswertung Lymphome s-82020 Zertifikat&Auswertung Lymphome s-9

2020 Zertifikat&Auswertung Lymphome s-102020 Zertifikat&Auswertung Lymphome s-112020 Zertifikat&Auswertung Lymphome s-12

2020 Zertifikat&Auswertung Lymphome s-13

2020 Zertifikat&Auswertung MMRD s-12020 Zertifikat&Auswertung MMRD s-22020 Zertifikat&Auswertung MMRD s-3


2020 Ringversuch HMMRD s-12020 Ringversuch HMMRD s-22020 Ringversuch HMMRD s-3

2020 Ringversuch HER2 Magen s-12020 Ringversuch HER2 Magen s-2

2020 Ringversuch ER Mammakarzinom-12020 Ringversuch ER Mammakarzinom-2

2020 Ringversuch ER Mammakarzinom-32020 Ringversuch ER Mammakarzinom-4

2020 Ringversuch HER2neu Mammakarzinom-12020 Ringversuch HER2neu Mammakarzinom-2

2020 Ringversuch HER2neu Mammakarzinom-32020 Ringversuch HER2neu Mammakarzinom-4

2020 Ringversuch Ki67-12020 Ringversuch Ki67-2

2020 Ringversuch Ki67-32020 Ringversuch Ki67-4

2020 Ringversuch PR Mammakarzinom-12020 Ringversuch PR Mammakarzinom-2

2020 Ringversuch PR Mammakarzinom-32020 Ringversuch PR Mammakarzinom-4

2019

09 2019 Zertifikat Ringversuch PD L1-s109 2019 Zertifikat Ringversuch PD L1-s2

10 2019 Ringversuch PR Mammakarzinom s110 2019 Ringversuch PR Mammakarzinom s2

10 2019 Ringversuch PR Mammakarzinom s310 2019 Ringversuch PR Mammakarzinom s4

01 2019 Zertitfikate HER2-Magen ISH-101 2019 Zertitfikate HER2-Magen ISH-2

02 2019 Zertifikat  Ringversuch ER Mammakarzinom-102 2019 Zertifikat  Ringversuch ER Mammakarzinom-2

03 2019 Zertifikat HER2 Magen Immuno-1

04 2019 Zertifikat Immuno HER-2neu Mammakarzinom2-104 2019 Zertifikat Immuno HER-2neu Mammakarzinom2-2

05 2019 Zertifikat Auswerteversuch ER Mammakarzinom 3-105 2019 Zertifikat Auswerteversuch ER Mammakarzinom 3-2

06 2019 Zertifikat Auswerteversuch HER-2neu-106 2019 Zertifikat Auswerteversuch HER-2neu-2

07 2019 Zertifikat Auswerteversuch ISH HER-2neu Mammakarzinom 4-107 2019 Zertifikat Auswerteversuch ISH HER-2neu Mammakarzinom 4-2

08 2019 Zertifikat Ringversuch ISH HER-2neu-108 2019 Zertifikat Ringversuch ISH HER-2neu-2

2018

Zertitfikate 1-2019 s1Zertitfikate 1-2019 s2Zertitfikate 1-2019 s3

Zertitfikate 1-2019 s4Zertitfikate 1-2019 s5Zertitfikate 1-2019 s6

Zertitfikate 1-2019 s7Zertitfikate 1-2019 s8Zertitfikate 1-2019 s9

Zertitfikate 1-2019 s10Zertitfikate 1-2019 s11Zertitfikate 1-2019 s12

Zertitfikate 1-2019 s13Zertitfikate 1-2019 s14Zertitfikate 1-2019 s15

Zertitfikate 1-2019 s16Zertitfikate 1-2019 s17Zertitfikate 1-2019 s18

Zertitfikate 1-2019 s19Zertitfikate 1-2019 s20Zertitfikate 1-2019 s21

Zertitfikate 1-2019 s22Zertitfikate 1-2019 s23

Ringversuch 2018-s-1Ringversuch 2018-s-2

2017

Zerti 10 2017 28022018 s-1Zerti 10 2017 28022018 s-2Zerti 10 2017 28022018 s-3

Zerti 10 2017 28022018 s-4Zerti 10 2017 28022018 s-5

Zerti 12 2017 2-2018-1Zerti 12 2017 2-2018-2

Zerti 12 2017 2-2018-3Zerti 12 2017 2-2018-4

Zerti 12 2017 2-2018-5Zerti 12 2017 2-2018-6

Zerti 12 2017 2-2018-7Zerti 12 2017 2-2018-8

Zerti 12 2017 2-2018-9Zerti 12 2017 2-2018-10

Zerti 12 2017 2-2018-11Zerti 12 2017 2-2018-12

Zerti 12 2017 2-2018-13Zerti 12 2017 2-2018-14

Zerti 12 2017 2-2018-15Zerti 12 2017 2-2018-16

Zerti 12 2017 2-2018-17Zerti 12 2017 2-2018-18

Zerti 12 2017 2-2018-19Zerti 12 2017 2-2018-20

Zertitfikat 1 2018 s1Zertitfikat 1 2018 s2Zertitfikat 1 2018 s3

Zertitfikat 1 2018 s4Zertitfikat 1 2018 s5Zertitfikat 1 2018 s6

Zertitfikat 1 2018 s7

Zertitfikat 12 2017 s1Zertitfikat 12 2017 s2Zertitfikat 12 2017 s3

Zertitfikat 12 2017 s4Zertitfikat 12 2017 s5Zertitfikat 12 2017 s6

Zertitfikat Oktober 2017 s1Zertitfikat Oktober 2017 s2

Zertitfikat Oktober 2017 s3Zertitfikat Oktober 2017 s4

Zert Ringvers-Mai-2017-s1Zert Ringvers-Mai-2017-s2Zert Ringvers-Mai-2017-s3

 

2016

Zert Ringvers-10-2016-s1Zert Ringvers-10-2016-s2Zert Ringvers-10-2016-s3

Zert Ringvers-10-2016-s4Zert Ringvers-10-2016-s5

10 2016 Zert 110 2016 Zert 210 2016 Zert 3

10 2016 Zert 410 2016 Zert 510 2016 Zert 6

10 2016 Zert 710 2016 Zert 8

08Jun2016 Cert-108Jun2016 Cert-2

 

2015

 

Zert Nov2015 800px v1Zert Nov2015 800px v2

Zert 23Sep2015 1504Zert 23Sep2015 1506Zert 23Sep2015 1507

Zert 23Sep2015 1508Zert 23Sep2015 1510

 

 

 

Zertifizierungen

der Praxis

 

Cert-ISO-Logo-2016 

 

pdca cert 2018